Skip to content

Thông tin liên hệ

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7838.919445994167!2d106.66129112431337!3d10.77605861928698!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752edc2d5912dd%3A0xecf72e17749633f4!2sShop+hoa+t%C6%B0%C6%A1i+Saigon+Roses!5e0!3m2!1sen!2s!4v1560155290236!5m2!1sen!2s

Shop hoa tươi Saigon Roses

412 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10, TP.HCM

Mã bưu điện: 70000

Điện thoại:

0921 077 370

Email

sales@saigonroses.com

Social Networt

Facebook: https://www.facebook.com/saigonroses/

Instagram: https://www.instagram.com/saigonrosesvn/

Twitter: https://twitter.com/RosesSaigon

Pinterest: https://www.pinterest.com/saigonrosesvn/

Instapaper: https://www.instapaper.com/p/RosesSaigon

Lastfm: https://www.last.fm/user/Saigonroses

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKqF1WiW9GNY6lRmlBb50WQ

About me: https://about.me/saigonroses

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/saigon-roses-38a97a188/

Quora: https://saigonroses.quora.com/

Tumblr: https://saigonrosesvn.tumblr.com/

500px: https://500px.com/saigonrosescom

Enhance: https://www.behance.net/saigonroses

Reddit: https://www.reddit.com/user/saigonrosesvn

Blogger: https://saigonroses.blogspot.com/

Soundcloud: https://soundcloud.com/user-387598297

Getpocket: https://getpocket.com/@d5eA1g0Gd11e2T1960p369ap13Ted76721cxc9R899z838D71f503gu0r9bec0V7

Diigo: https://www.diigo.com/user/saigonroses

WordPress: https://saigonroses.home.blog/

Wix: https://saigonrosescom.wixsite.com/saigonroses

Weebly: https://saigonroses.weebly.com/

Over Blog: http://saigonroses.over-blog.com/

Hatena blog: https://saigonroses.hatenablog.com/

Gab: https://gab.com/SaigonRoses

Minds: https://www.minds.com/saigonroses

Flickr: https://www.flickr.com/people/181861693@N06/

Tư vấn trực tuyến
 
Chat
 
Tư vấn trực tuyến
+